Produse : Serviciul de aprovizionare cu celule de sarcină

Load cell group

Celule de sarcină și aparataj 
Serviciu de aprovizionare

Load Cell & Instrumentation
Sourcing Service

LCM Systems produce celule de sarcină și produse de aparataj de mai bine de 30 de ani. Dispunem de o experiență vastă în ceea ce privește aplicațiile și tehnologia celulelor de sarcină, pe care avem plăcerea să vi le punem la dispoziție. 

Am pus bazele a numeroase relații puternice cu alți producători de celule de sarcină, iar pentru unii dintre aceștia furnizăm soluții personalizate de celule de sarcină. Știm cât de dificilă poate fi achiziționarea celulelor de sarcină și aparatajului de schimb în vederea înlocuirii produselor din echipamentele furnizate inițial cu celule de schimb sau aparataj instalat. De asemenea, apreciem că numeroase companii nu dispun de experiență în domeniul celulelor de sarcină, nici de putere de cumpărare atunci când caută să achiziționeze produse de schimb.

Permiteți-ne să vă rezolvăm această problemă. Veți obține produsul corespunzător la prețul corect, fapt ce vă va permite să vă desfășurați sarcinile, în timp ce produsul va fi furnizat de noi. În cazul în care piesa de schimb nu este disponibilă în mod direct, întrucât a fost scoasă din circulație, atunci vom găsi o piesă de schimb de actualitate.

Pentru a ne permite să începem acest proces în numele dumneavoastră, nu trebuie decât să ne furnizați informațiile cuprinse în formularul de mai jos și să lăsați problemele dificile în sarcina noastră.

LCM Systems have been manufacturing load cells ans instrumentation product for more than 30 years. We have a vast experience in load cell applications and technology, which we are pleased to put at your disposal.

We have built up many strong relationships with other load cells manufacturers, some of which we supply custom load cell solutions to. we know how hard it can be to buy replacement load cells and instrumentation to replace products in equipment that was originally supplied with load cells or instrumentation installed. We also aprreciate that many companies have no experience of load cells or any purchasing power when looking at buying replacement products.

Allow us to take this problem on for you. You will get the right product, at a good price and allow you to carry on with other tasks, whilst we source the product for you. If the direct replacement is not available because it has been made obsolete, then we will find you a current replacement.

To enable us to strat this process for you, simply provide us with the information in the form below and we will do all the hard work for you.


Load Cell & Instrumentation Sourcing Service Enquiry Form / Formular de solicitare de informații privind serviciul de aprovizionare cu celule de sarcină și aparataj

Product Details / Detaliile produsului
Please select whether you need to replace a load cell or an instrument from the dropdown.
Vă rugăm să selectați dacă doriți să înlocuiți o celulă de sarcină sau un instrument din lista desfășurată.
If you know the nodel number, please enter it here.
Dacă știți numărul modelului, vă rugăm să îl introduceți aici.
If replacing a load cell, please enter the capacity here.
În cazul înlocuirii unei celule de sarcină, vă rugăm să introduceți capacitatea aici.
Please confirm the quantity you want us to quote for.
Vă rugăm să confirmați cantitatea pentru care doriți să vă oferim cotație.
Please enter here, any other information that you think may be useful.
Vă rugăm să introduceți aici orice informații pe care le considerați utile.
Contact Details / Detalii de contact
Please provide a contact telephone number.
Vă rugăm să furnizați un număr de telefon de contact.
Please provide the email address that you would like the quote to be sent to.
Vă rugăm să furnizați adresa de e-mail unde doriți să fie trimisă cotația.
Photographs and Other Data / Fotografii și alte date
  *Indicates a field you must enter.

When you have completed the form, please click the Send Details button ONCE to send.

După ce ați completat formularul, vă rugăm să faceți clic O SINGURĂ DATĂ pe butonul Trimiteți detalii pentru a trimite.

Copyright © 2019 LCM Systems

LCM Systems (România) • Strada Stefan Cel Mare 26a • Tunari • cod. 077180 • Ilfov • România
Cod unic de înregistrare (GB 785 3956 71) și Nr. Reg. Comerțului (2057541).

Powered By Intergage