PRESIUNE ABSOLUTĂ
Presiunea măsurată față de presiunea zero (adică absorbția).

ACCELERARE
Eroarea de accelerație exprimată ca procent din rezultatul de scară completă de SENSIBILITATE per accelerație a unității.

TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ
Temperatura mediului înconjurător traductorului.

SARCINĂ AXIALĂ 
O sarcină aplicată de-a lungul axei primare a traductorului

BIDIRECȚIONAL 
Un traductor care poate fi utilizat pentru a monitoriza atât modificările pozitive, cât și cele negative ale mărimii măsurate.

PUNTE 
O configurație cu punte Wheatstone care utilizează cel puțin un tensometru activ.

CALIBRARE 
Comparația dintre capacitățile traductorului și capacitățile unui standard de referință.

EROARE COMBINATĂ (repetabilitate, neliniaritate, histerezis) 
Abaterea maximă de la linia dreaptă optimă schițată prin punctul poziției zero (linia optimă la zero). Rezultată din aplicații consecutive atât de sarcină în creștere, cât și în descreștere (exprimată ca procent din capacitatea la scală completă).

PRESIUNEA ÎN MODUL STANDARD 
A se vedea PRESIUNEA DE LINIE

INTERVALUL TEMPERATURII COMPENSATE
Domeniul de temperatură în care traductorul poate opera la scală completă și îndeplini concomitent toate specificațiile.

CELULĂ DE SARCINĂ DE COMPRESIE 
O celulă de sarcină concepută pentru măsurarea exclusivă a forțelor de compresie.

FLUAJ 
Modificarea capacității celulei de sarcină, care apare după un anumit timp, odată cu înlăturarea sarcinii care a fost aplicată pentru o anumită perioadă.

RECUPERARE DIN FLUAJ 
Modificarea capacității fără sarcină, care apare după un anumit timp odată cu înlăturarea sarcinii care a fost aplicată pentru o anumită perioadă.

SENSIBILITATE PE AXĂ TRANSVERSALĂ 
A se vedea SENSIBILITATEA TRANSVERSALĂ.

DEVIAȚIE
Mișcarea fizică a senzorului traductoarelor între poziția zero și scala completă.

ABATERE
O modificare aleatorie a capacității sub sarcină constantă sau în condiții de presiune.

SARCINI DINAMICE 
Depind de timp și acționează în intervale scurte de timp sau își schimbă rapid magnitudinea sau direcția, ex. forțe de cutremur, vibrațiile utilajului, vehicule în mișcare.

SARCINĂ EXCENTRICĂ
Orice sarcină aplicată în paralel, însă nu concentric cu axa primară.

PROTECȚIE FAȚĂ DE MEDIU 
Condițiile în care se poate estima operarea traductorul conform specificațiilor acestuia, prezentată adesea sub forma nivelului de protecție.

EXCITAȚIE ELECTRICĂ 
Tensiunea sau curentul recomandat, aplicat terminalelor de intrare ale traductorului.

EXCITAȚIE ELECTRICĂ MAXIMĂ 
Tensiunea sau curentul până la care traductorul poate fi operat în aplicații practice și în cadrul căreia/căruia sunt păstrate datele tehnice și specificațiile de eroare.

OBOSEALA COMPENSATĂ 
Un termen utilizat coroborat cu celulele de sarcină concepute pentru aplicații de oboseală, care denotă de obicei un factor de operare sub-regim pentru îmbunătățirea duratei de serviciu.

FRECVENȚĂ NATURALĂ
Frecvența oscilațiilor libere (neforțate) ale senzorului pentru un traductor complet montat.

SCALĂ COMPLETĂ 
A se vedea CAPACITATEA NOMINALĂ

SCALĂ COMPLETĂ DE MĂSURARE 
Diferența algebrică între capacitatea minimă (normal, zero) și capacitatea nominală.

PRESIUNE MANOMETRICĂ 
Presiunea în funcție de atmosferă. Reprezintă diferența pozitivă dintre presiunea măsurată și presiunea atmosferică existentă.

HISTEREZIS
Diferența maximă dintre citirile de ieșire ale traductorului pentru aceeași sarcină aplicată; o citire obținută prin sporirea mărimii măsurate de la zero și o altă citire prin scăderea mărimii măsurate din capacitatea nominală.

NOTĂ:-
(a) În cazul celulelor de sarcină concepute în principal pentru aplicații de cântărire și traductoare de presiune, măsurate în mod normal la scala completă de măsurare și exprimată ca procent din scala completă.
(b) (b) Pentru celule de sarcină concepute în principal pentru măsurători de forță, realizate în mod normal cu sarcină zero după abaterea la scală completă.

IMPEDANȚĂ DE INTRARE 
Rezistența măsurată pentru terminalele de excitație ale traductorului la temperatură standard, fără sarcină aplicată și cu terminalele de ieșire cu circuit deschis.

REZISTENȚA IZOLAȚIEI 
Rezistența electrică exprimată în ohmi, măsurată între orice conector electric sau conductă de legătură și corpul sau carcasa traductorului. În mod normal, mai mare de 500Mohmi măsurați la 500 Vc.c..

NIVELURI DE PROTECȚIE 
Sistemul de niveluri de protecție asigură un mijloc de clasificare a nivelurilor de protecție la praf, apă și impact permise de echipamentul electric și carcase. Sistemul este recunoscut în majoritatea țărilor europene.

CUTIE DE DISTRIBUȚIE 
Un circuit electric utilizat în general cu celule de sarcină, care permite conectare în paralel a două sau mai multe traductoare. Poate fi furnizat împreună cu componente de echilibrare, pentru ajustarea individuală a sensibilităților unui sau mai multor traductoare.

PRESIUNE DE LINIE 
Presiunea maximă în vas sau conductă pentru măsurarea diferențiată a presiunii.

CELULĂ DE SARCINĂ GRINDĂ DE SARCINĂ 
O celulă de sarcină care folosește o consolă a grinzii ca element primar de transducție, unde este detectat efortul la încovoiere.

BUTON DE SARCINĂ 
Forma sferică de pe suprafața superioară a celulei de sarcină unde este aplicată sarcina. Furnizată adesea înșurubată în accesoriu.

MĂRIME MĂSURATĂ
O cantitate/proprietate măsurată fizic sau condiție care este măsurată.

FRECVENȚĂ 
Frecvența oscilațiilor libere fără sarcină sau fără condiții de presiune.

NELINIARITATE 
Abaterea maximă a curbei de calibrare peste și sub linia dreaptă optimă prin datele indicate cu linia dreaptă optimă derivată din metoda celor mai mici pătrate.

DOMENIUL TEMPERATURII DE OPERARE 
Domeniul de temperatură în care traductorul poate opera la scală completă și îndeplini concomitent toate specificațiile.

IMPEDANȚA DE IEȘIRE 
Rezistența măsurată pentru bornele de ieșire ale traductorului la temperatură standard, fără mărime măsurată și cu bornele de excitație în circuit deschis.

OPRIRE DE SUPRASARCINĂ 
Un dispozitiv mecanic conceput pentru a preveni supraefortul senzorului traductorului.

VALOARE MAXIMĂ DE SIGURANȚĂ 
Presiunea sau sarcina maximă care poate fi aplicată traductorului fără a genera o modificare permanentă a specificațiilor de performanță.

VALOARE DE VÂRF 
Un dispozitiv electronic pentru captarea valorii de vârf a intrării tranzitorii a unui sistem cu traductor.

AXĂ PRIMARĂ 
Axa de-a lungul căreia este concepută să acționeze forța sau sarcina.

CAPACITATE NOMINALĂ 
Mărimea maximă măsurată pe care traductorul este conceput să o măsoare în baza specificațiilor.

MĂSURĂTOARE RAȚIONALIZATĂ 
Diferența maximă de ieșire a oricărui număr de traductoare de același tip și domeniu atunci când fiecare este supus scalei complete de măsurare (exprimată ca procent din ieșirea la sarcină nominală completă).

REPETABILITATE 
Capacitatea traductorului de a reproduce citirile de ieșire atunci când aceeași valoare a mărimii măsurate este aplicată consecutiv acestuia, în aceleași condiții și în aceeași direcție. Repetabilitatea este exprimată ca diferența maximă dintre citirile de ieșire ca procent din scala completă.

IZOLAȚIE SECUNDARĂ 
Presiunea maximă pe care o poate suporta carcasa unui traductor fără pierderi în cazul unei erori mecanice a diafragmei de citire

SENSIBILITATE
Raportul dintre modificarea capacității traductorului și modificarea valorii mărimii măsurate.

CELULĂ DE SARCINĂ GRINDĂ DE FORFECARE 
O celulă de sarcină care utilizează ca element primar de transducție o grindă unde este măsurat efortul de forfecare.

SARCINĂ LATERALĂ 
Orice sarcină care acționează la 90 de grade față de axa primară în punctul de aplicare al sarcinii axiale.

CELULĂ DE SARCINĂ PUNCTIFORMĂ 
O celulă de sarcină a cărei capacitate este independentă de mișcarea de încovoiere în cadrul limitelor calificate.

INTERVAL
Diferența algebrică dintre limitele domeniului de la zero la scală completă.

CONDIȚII STANDARD DE TEST (SAU CONDIȚII DE REFERINȚĂ) 
Condițiile de mediu în care măsurătorile trebuie efectuate în cazul în care măsurătorile în orice alte condiții pot duce la discrepanțe între diferiți observatori în diferite momente și locuri. Aceste condiții sunt după cum urmează:-

Temperatura: 23°C ±2°C
Presiunea barometrică: 950 la 1085 mbar

TENSOMETRU 
Un rezistor electric a cărui rezistență variază odată cu efortul mecanic aplicat.

REPETABILITATEA SENSIBILITĂȚII TERMICE 
Diferența maximă dintre puterile electrice la intrarea cu domeniu complet, obținută după supunerea traductorului unui număr specificat de ori peste domeniul de temperatură nominală. Este exprimată ca puterea nominală completă per grad C.

ABATEREA SENSIBILITĂȚII TERMICE 
Modificarea puterii nominală ca urmare a modificării temperaturii ambientale. Exprimată de obicei ca modificare sau citire procentuală per modificare în grade C a temperaturii ambientale, în cadrul unui domeniu de temperatură compensat.

TARĂ
Cantitatea scăzută din greutatea brută pentru determinarea greutății nete.

DETARARE 
O abatere electrică aplicată puterii traductorului pentru anularea efectului de sarcină a tarei.

REPETABILITATE TERMICĂ LA ZERO 
Diferența maximă dintre puterile electrice la intrarea zero aplicată, obținută după supunerea traductorului unui număr specific de cicluri peste domeniul de temperatură nominală. Este exprimată ca procent din puterea domeniului complet per grad C.

ABATERE TERMICĂ LA ZERO 
Modificarea poziției zero ca urmare a modificării temperaturii ambientale. Exprimată de obicei ca modificare a scalei complete de măsurare per grad C a temperaturii ambientale, în cadrul unui domeniu de temperatură compensat.

TRADUCTOR DE CUPLU 
Un traductor a cărui putere este proporțională cu momentul mișcării de torsiune aplicat față de axa primară.

TRADUCTOR 
Un dispozitiv care, atunci când este afectat de un stimul fizic, produce o putere electrică proporțională cu stimulul respectiv

ELEMENT TRADUCTOR 
Partea electrică a unui traductor de unde este generată puterea.

EMIȚĂTOR 
Un traductor cu dispozitive electronice integrale active care poate include amplificatoare de tensiune sau curent și/sau regulatoare integrale de tensiune/curent.

SENSIBILITATE TRANSVERSALĂ 
Sensibilitatea unui traductor față de accelerația transversală sau altă mărime transversală măsurată.

ÎN STARE UMEDĂ/USCATĂ 
Descrie condiția operațională: care trebuie respectată pentru laturile primare și de referință ale unui traductor de presiune, adică latura de referință trebuie să fie păstrată întotdeauna în condiții de curățenie, uscare și necorozive.

ÎN STARE UMEDĂ/UMEDĂ 
La fel ca în cazul stării UMEDĂ/USCATĂ, numai că sunt anulate restricțiile laturii de referință a traductorului.

POZIȚIA ZERO 
Semnalul de ieșire al unui traductor la excitație nominală și fără mărime măsurată aplicată. Exprimată de obicei ca procent din scala completă.

Copyright © 2019 LCM Systems

LCM Systems (România) • Strada Stefan Cel Mare 26a • Tunari • cod. 077180 • Ilfov • România
Cod unic de înregistrare (GB 785 3956 71) și Nr. Reg. Comerțului (2057541).

Powered By Intergage