Resurse : Asistență și consultanță tehnică : Obținerea rezultatelor optime din partea bolțului dumneavoastră de sarcina

Bolţuri de sarcină

Bolţurile de sarcină pentru cântărire sunt concepute pentru diverse aplicaţii, înlocuind direct bolţurile de furcă sau de pivot. Ele prezintă multe avantaje faţă de alţi senzori de sarcină, întrucât de obicei nu necesită modificarea structurii mecanice analizate. Bolţurile de sarcină sunt folosite în general în ancorele pentru coardă, lanţ şi frână, scripeţi, inele, lagăre şi pivoţi.

Load Pin 1

Descriere generală

Bolţul de sarcină pentru cântărire sesizează forţa aplicată lui prin tensiometrele instalate într-un mic orificiu din centrul său. Pe circumferinţa exterioară a bolţului sunt prevăzute două şanţuri pentru a defini planurile de forfecare, aflate între forţele măsurate.

 

 

Protecţia faţă de mediu

Întrucât secţiunea activă a bolţului de sarcină este instalată complet în orificiul central, senzorul bolţului este în mod automat etanş. Realizat din oţeluri inoxidabile speciale, prevăzut cu capace sudate sau prevăzute cu garnituri inelare şi acordându-se o atenţie specială presetupelor pentru cablurile de semnal, se poate garanta o fiabilitate operaţională foarte ridicată chiar şi pentru bolţurile de sarcină operate în mediul subacvatic.

 

Locaţii de instalare

Dacă există un bolţ pe o cale definită de aplicare a sarcinii, sau dacă poate fi prevăzut pentru a suporta o forţă, atunci se poate instala un bolţ de sarcină LCM pentru monitorizarea sarcinii respective. Desenele de mai jos prezintă locaţiile obişnuite de instalare a bolţurilor de sarcină.

Load Pins 2       

Sisteme de blocare a bolţurilor de sarcină

Bolţul pentru măsurarea sarcinii trebuie fixat bine în poziţie pentru a avea o orientare stabilă faţă de ansamblul din care face parte. Bolţul trebuie fixat atât axial cât şi împotriva rotirii în vederea obţinerii unor rezultate precise şi repetabile de la acest sistem.Un bolţ de sarcină standard este conceput pentru a determina sarcina într-o singură direcţie. O forţă suplimentară în unghi drept faţă de forţa respecitvă va genera o ieşire de „zero” de la senzor.

Load Pins 3

Dispunerea cablurilor şi conectorilor

În mod normal cablul de semnal poate ieşi din bolţul de sarcină pentru a satisface cerinţele legate de instalare şi de spaţiu. Trebuie să se acorde o mare atenţie protejării sistemului de cabluri împotriva deteriorării accidentale în timpul instalării şi utilizării. Dacă este necesar, în bolţul de sarcină se poate încorpora un sistem de mufe pentru decuplare. Se poate asigura o protecţie suplimentară peste mantaua poliuretanică standard a cablului, sub forma unui furtun hidraulic. Astfel se asigură o protecţie excelentă, cu avantajul disponibilităţii fitingurilor aferente..

Load Pins 4

 

Dimensiuni standard şi la comandă ale bolţurilor de sarcină

Tabelul de mai jos prezintă gama de bolţuri standard LCM pentru intervalul de sarcină 2,5 - 1500 tone. Totuşi majoritatea bolţurilor necesare nu se potrivesc cu exactitate acestor dimensiuni şi astfel sunt proiectate la comandă în funcţie de locaţia şi aplicaţia specifice. Pentru proiectarea bolţurilor la comandă nu se percep costuri suplimentare.

 

Load Pins 5

 

 

Capacitate nominală

La fabricarea tuturor bolţurilor de sarcină LCM se folosesc oţeluri speciale de mare rezistenţă pentru a optimiza capacitatea portantă a tuturor tipurilor de bolţuri. Totuşi, întotdeauna există un compromis între semnalul de ieşire şi rezistenţa ultimă a tuturor tipurilor de bolţuri. Pentru bolţul de sarcină cu forfecare dublă, graficul din partea dreaptă indică capacitatea nominală optimă pentru diametre date ale bolţului.

 

Load Pins 8                           Load Pins 7

 

Dacă un bolţ este conceput pentru un ansamblu fără restricţii dimensionale pentru o capacitate dată, atunci designul trebuie să aibă în vedere curba optimă prezentată. Totuşi, multe dintre bolţurile de sarcină sunt proiectate pentru a fi instalate în structuri existente şi nu cad întotdeauna în intervalul optim.

Partea superioară a graficului prezintă un bolţ de sarcină care poate genera o ieşire de 2.5 to 3.5 mV/V pentru o sarcină dată, cu un oarecare compromis legat de siguranţa sa.

Partea inferioară a graficului prezintă un bolţ de sarcină care are un randament redus la sarcina nominală sau care trebuie prelucrat cu multe şanţuri de forfecare pentru a genera un semnal suficient. Pentru extremitatea inferioară a graficului vom propune în mod normal un bolţ de sarcină cu bucşă - detalii disponibile la cerere.
 

Observaţii legate de instalare

Există mai mulţi factori care influenţează performanţa unui bolţ de sarcină atunci când este pus în funcţiune. Majoritatea bolţurilor de sarcină sunt proiectate pentru a fi instalate în structuri existente astfel încât fiecare design depinde de dimensiunea şi limitările structurii respective. Dacă un bolţ este supus unei sarcini ridicate faţă de diametrul său (a se vedea graficul capacităţilor) el nu va funcţiona la fel de bine ca un bolţ proiectat să se încadreze în intervalul optim sau cel inferior al graficului.

Este necesar ca structura de suport să fie rigidă, pentru a minimiza forţele de încovoiere exercitate asupra bolţului. Bolţul funcţionează prin detectarea forţelor de forfecare, iar forţele de încovoiere vor afecta precizia finală. Fixarea bolţului în orificiile corespunzătoare este importantă pentru performanţa generală a bolţului de sarcină. Pentru un bolţ în intervalul „optim”, se recomandă o fixare H7, g6, însă acest lucru nu este întotdeauna realizabil în practică, şi în mod normal se pot tolera pierderi minore de repetabilitate şi liniaritate atunci când este necesară o fixare uşoară.

Forţele portante şi proporţiile generale ale bolţului sunt avute întotdeauna în vedere la proiectarea unui bolţ nou. Întotdeauna ne vom strădui să optimizăm performanţa tuturor bolţurilor (în structura sa specifică de utilizare) în funcţie de restricţiile aplicabile. Considerentul esenţial pentru performanţa oricărui bolţ este acela că dacă geometria bolţului, structura portantă sau condiţiile de încărcare nu suferă modificări în intervalul de capacitate (0 -100%), atunci se poate aştepta o performanţă ridicată. Chiar şi încovoierile minore ale structurii, modificările din zonele de încovoiere sau încovoierea bolţului (la sarcini mari) vor afecta performanţa, însă în general repetabilitatea nu va fi afectată.

 

Calibrare

 

În mod normal bolţurile de sarcină sunt calibrate în semi-blocuri sau blocuri întregi într-un echipament de test la compresiune, trasabil. Dacă bolţul de sarcină este prevăzut ca elementul activ al unui inel, în mod normal vom calibra întregul ansamblu al inelului în tensiune. Ne străduim să aplicăm condiţiile de încărcare preconizate pentru utilizarea efectivă, însă nu se pot simula perfect structurile specifice pentru fiecare bolţ de sarcină fabricat. Din acest motiv, în vederea asigurării unei precizii optime a sistemului, se recomandă o calibrare după montajul final.
 

Sarcină aplicată indirectd

Un bolţ de sarcină poate fi instalat cu un sistem de scripete pentru monitorizarea forţei rezultante aplicată scripetelui respectiv. Sarcina aplicată cablului şi unghiul format de cablu în scripete determină forţa rezultantă. Graficul de mai jos prezintă sarcina de pe scripete / bolţ faţă de tensiunea sarcinii din cablu.

 

     Load Pins 9

Variaţia unghiului forţei

Dacă unghiul forţei aplicată unui bolţ de sarcină standard variază, fie prin schimbarea unghiului de înfăşurare fie printr-un alt factor extern, atunci va exista o pierdere în ieşirea bolţului respectiv, aşa cum se arată în graficul din dreapta. Trebuie reţinut că se poate înregistra o variaţie de încărcare de +/- 8 grade înainte de a apărea o pieredere de 1% a semnalului de ieşire.

 

Load Pins 10

 

Bolţuri de sarcină X/Y

În cazurile în care pot exista abateri angulare mari, se poate oferi un bolţ de sarcină X/Y. Acesta va genera două semnale de ieşire, aşa cum se arată în graficul de mai jos, care pot fi citite simultan pentru a calcula forţa rezultantă aplicată bolţului respectiv. Direcţia pe care forţa este aplicată bolţului poate fi de asemenea calculată din polaritatea şi amplitudinea semnalelor X şi Y.

Load Pins 11

 Orientarea angulară a bolţului de sarcină în ansamblul său mecanic respectiv va depinde de intervalul angular de operare a bolţului respectiv. Acesta trebuie definit în vederea optimizării instalării şi a rezultatelor bolţului respectiv.

Pentru a descărca o versiune PDF a acestei pagini vă rugăm faceți clic Bolţuri de sarcină (Română) / Load Pins (English)

Chestionar pentru bolțuri de sarcină 

Societatea LCM Systems poate proiecta și fabrica o gamă largă de bolțuri de sarcină, personalizate pentru a satisface cerințe specifice ale clienților. Acest serviciu este disponibil pentru orice cantitate de bolțuri de sarcină. Vă punem la dispoziție acest chestionar pentru a colecta informațiile de care avem nevoie pentru a putea furniza oferta cea mai precisă și economic fiabilă care satisface cerințele dumneavoastră.

Bolţ de sarcină pentru cântărire, din oţel inoxidabil, LMP

lmp
Bolțuri de sarcină
standard
 • 500kg la 1500t
 • Oțel inoxidabil
 • IP67
 • Ușor de instalat

Bolţ de sarcină pentru cântărire, din oţel inoxidabil, la comandă, LPB

LPB

Bolțuri de sarcină
special concepute

 • 100kg la 1500+ t
 • Oțel inoxidabil
 • Numeroase opțiuni de design
 • Versiuni ATEX

Bolţ de sarcină pentru cântărire, din oţel inoxidabil, LPM (echivalent Magtrol)

LMP

Bolțuri de sarcină
de tip Magtrol

 • Alternative Magtrol 210
 • 2,5 la 1250kN
 • Oțel inoxidabil
 • IP67

Bolţ de cântărire pentru furcă /clevis, din oţel inoxidabil, LPC

LPC

Bolțuri de sarcină
cu inel/brățară

 • 1t la 1500t
 • Oțel inoxidabil
 • IP67
 • Versiuni speciale

Copyright © 2018 LCM Systems

LCM Systems (România) • Strada Stefan Cel Mare 26a • Tunari • cod. 077180 • Ilfov • România
Cod unic de înregistrare (GB 785 3956 71) și Nr. Reg. Comerțului (2057541).

Powered By Intergage