You are here

Glosar De Termeni

PRESIUNE ABSOLUTA 
Presiunea masurata fata de presiunea zero (adica absorbtia).

ACCELERARE
Eroarea de acceleratie exprimata ca procent din rezultatul de scara completa de SENSIBILITATE per acceleratie a unitatii.

TEMPERATURA AMBIENTALA
Temperatura mediului înconjurator traductorului.

SARCINA AXIALA 
O sarcina aplicata de-a lungul axei primare a traductorului

BIDIRECTIONAL 
Un traductor care poate fi utilizat pentru a monitoriza atât modificarile pozitive, cât si cele negative ale marimii masurate.

PUNTE 
O configuratie cu punte Wheatstone care utilizeaza cel putin un tensometru activ.

CALIBRARE 
Comparatia dintre capacitatile traductorului si capacitatile unui standard de referinta.

EROARE COMBINATA (repetabilitate, neliniaritate, histerezis) 
Abaterea maxima de la linia dreapta optima schitata prin punctul pozitiei zero (linia optima la zero). Rezultata din aplicatii consecutive atât de sarcina în crestere, cât si în descrestere (exprimata ca procent din capacitatea la scala completa).

PRESIUNEA ÎN MODUL STANDARD 
A se vedea PRESIUNEA DE LINIE

INTERVALUL TEMPERATURII COMPENSATE
Domeniul de temperatura în care traductorul poate opera la scala completa si îndeplini concomitent toate specificatiile.

CELULA DE SARCINA DE COMPRESIE 
O celula de sarcina conceputa pentru masurarea exclusiva a fortelor de compresie.

FLUAJ 
Modificarea capacitatii celulei de sarcina, care apare dupa un anumit timp, odata cu înlaturarea sarcinii care a fost aplicata pentru o anumita perioada.

RECUPERARE DIN FLUAJ 
Modificarea capacitatii fara sarcina, care apare dupa un anumit timp odata cu înlaturarea sarcinii care a fost aplicata pentru o anumita perioada.

SENSIBILITATE PE AXA TRANSVERSALA 
A se vedea SENSIBILITATEA TRANSVERSALA.

DEVIATIE
Miscarea fizica a senzorului traductoarelor între pozitia zero si scala completa.

ABATERE
O modificare aleatorie a capacitatii sub sarcina constanta sau în conditii de presiune.

SARCINI DINAMICE 
Depind de timp si actioneaza în intervale scurte de timp sau îsi schimba rapid magnitudinea sau directia, ex. forte de cutremur, vibratiile utilajului, vehicule în miscare.

SARCINA EXCENTRICA
Orice sarcina aplicata în paralel, însa nu concentric cu axa primara.

PROTECTIE FATA DE MEDIU 
Conditiile în care se poate estima operarea traductorul conform specificatiilor acestuia, prezentata adesea sub forma nivelului de protectie.

EXCITATIE ELECTRICA 
Tensiunea sau curentul recomandat, aplicat terminalelor de intrare ale traductorului.

EXCITATIE ELECTRICA MAXIMA 
Tensiunea sau curentul pâna la care traductorul poate fi operat în aplicatii practice si în cadrul careia/caruia sunt pastrate datele tehnice si specificatiile de eroare.

OBOSEALA COMPENSATA 
Un termen utilizat coroborat cu celulele de sarcina concepute pentru aplicatii de oboseala, care denota de obicei un factor de operare sub-regim pentru îmbunatatirea duratei de serviciu.

FRECVENTA NATURALA
Frecventa oscilatiilor libere (nefortate) ale senzorului pentru un traductor complet montat.

SCALA COMPLETA 
A se vedea CAPACITATEA NOMINALA

SCALA COMPLETA DE MASURARE 
Diferenta algebrica între capacitatea minima (normal, zero) si capacitatea nominala.

PRESIUNE MANOMETRICA 
Presiunea în functie de atmosfera. Reprezinta diferenta pozitiva dintre presiunea masurata si presiunea atmosferica existenta.

HISTEREZIS 
Diferenta maxima dintre citirile de iesire ale traductorului pentru aceeasi sarcina aplicata; o citire obtinuta prin sporirea marimii masurate de la zero si o alta citire prin scaderea marimii masurate din capacitatea nominala.

NOTA:-
(a) În cazul celulelor de sarcina concepute în principal pentru aplicatii de cântarire si traductoare de presiune, masurate în mod normal la scala completa de masurare si exprimata ca procent din scala completa.
(b) (b) Pentru celule de sarcina concepute în principal pentru masuratori de forta, realizate în mod normal cu sarcina zero dupa abaterea la scala completa.

IMPEDANTA DE INTRARE 
Rezistenta masurata pentru terminalele de excitatie ale traductorului la temperatura standard, fara sarcina aplicata si cu terminalele de iesire cu circuit deschis.

REZISTENTA IZOLATIEI 
Rezistenta electrica exprimata în ohmi, masurata între orice conector electric sau conducta de legatura si corpul sau carcasa traductorului. În mod normal, mai mare de 500Mohmi masurati la 500 Vc.c..

NIVELURI DE PROTECTIE 
Sistemul de niveluri de protectie asigura un mijloc de clasificare a nivelurilor de protectie la praf, apa si impact permise de echipamentul electric si carcase. Sistemul este recunoscut în majoritatea tarilor europene.

CUTIE DE DISTRIBUTIE 
Un circuit electric utilizat în general cu celule de sarcina, care permite conectare în paralel a doua sau mai multe traductoare. Poate fi furnizat împreuna cu componente de echilibrare, pentru ajustarea individuala a sensibilitatilor unui sau mai multor traductoare.

PRESIUNE DE LINIE 
Presiunea maxima în vas sau conducta pentru masurarea diferentiata a presiunii.

CELULA DE SARCINA GRINDA DE SARCINA 
O celula de sarcina care foloseste o consola a grinzii ca element primar de transductie, unde este detectat efortul la încovoiere.

BUTON DE SARCINA 
Forma sferica de pe suprafata superioara a celulei de sarcina unde este aplicata sarcina. Furnizata adesea însurubata în accesoriu.

MARIME MASURATA
O cantitate/proprietate masurata fizic sau conditie care este masurata.

FRECVENTA 
Frecventa oscilatiilor libere fara sarcina sau fara conditii de presiune.

NELINIARITATE 
Abaterea maxima a curbei de calibrare peste si sub linia dreapta optima prin datele indicate cu linia dreapta optima derivata din metoda celor mai mici patrate.

DOMENIUL TEMPERATURII DE OPERARE 
Domeniul de temperatura în care traductorul poate opera la scala completa si îndeplini concomitent toate specificatiile.

IMPEDANTA DE IESIRE 
Rezistenta masurata pentru bornele de iesire ale traductorului la temperatura standard, fara marime masurata si cu bornele de excitatie în circuit deschis.

OPRIRE DE SUPRASARCINA 
Un dispozitiv mecanic conceput pentru a preveni supraefortul senzorului traductorului.

VALOARE MAXIMA DE SIGURANTA 
Presiunea sau sarcina maxima care poate fi aplicata traductorului fara a genera o modificare permanenta a specificatiilor de performanta.

VALOARE DE VÂRF 
Un dispozitiv electronic pentru captarea valorii de vârf a intrarii tranzitorii a unui sistem cu traductor.

AXA PRIMARA 
Axa de-a lungul careia este conceputa sa actioneze forta sau sarcina.

CAPACITATE NOMINALA 
Marimea maxima masurata pe care traductorul este conceput sa o masoare în baza specificatiilor.

MASURATOARE RATIONALIZATA 
Diferenta maxima de iesire a oricarui numar de traductoare de acelasi tip si domeniu atunci când fiecare este supus scalei complete de masurare (exprimata ca procent din iesirea la sarcina nominala completa).

REPETABILITATE 
Capacitatea traductorului de a reproduce citirile de iesire atunci când aceeasi valoare a marimii masurate este aplicata consecutiv acestuia, în aceleasi conditii si în aceeasi directie. Repetabilitatea este exprimata ca diferenta maxima dintre citirile de iesire ca procent din scala completa.

IZOLATIE SECUNDARA 
Presiunea maxima pe care o poate suporta carcasa unui traductor fara pierderi în cazul unei erori mecanice a diafragmei de citire

SENSIBILITATE
Raportul dintre modificarea capacitatii traductorului si modificarea valorii marimii masurate.

CELULA DE SARCINA GRINDA DE FORFECARE 
O celula de sarcina care utilizeaza ca element primar de transductie o grinda unde este masurat efortul de forfecare.

SARCINA LATERALA 
Orice sarcina care actioneaza la 90 de grade fata de axa primara în punctul de aplicare al sarcinii axiale.

CELULA DE SARCINA PUNCTIFORMA 
O celula de sarcina a carei capacitate este independenta de miscarea de încovoiere în cadrul limitelor calificate.

INTERVAL
Diferenta algebrica dintre limitele domeniului de la zero la scala completa.

CONDITII STANDARD DE TEST (SAU CONDITII DE REFERINTA) 
Conditiile de mediu în care masuratorile trebuie efectuate în cazul în care masuratorile în orice alte conditii pot duce la discrepante între diferiti observatori în diferite momente si locuri. Aceste conditii sunt dupa cum urmeaza:-

Temperatura: 23°C ±2°C
Presiunea barometrica: 950 la 1085 mbar

TENSOMETRU 
Un rezistor electric a carui rezistenta variaza odata cu efortul mecanic aplicat.

REPETABILITATEA SENSIBILITATII TERMICE 
Diferenta maxima dintre puterile electrice la intrarea cu domeniu complet, obtinuta dupa supunerea traductorului unui numar specificat de ori peste domeniul de temperatura nominala. Este exprimata ca puterea nominala completa per grad C.

ABATEREA SENSIBILITATII TERMICE 
Modificarea puterii nominala ca urmare a modificarii temperaturii ambientale. Exprimata de obicei ca modificare sau citire procentuala per modificare în grade C a temperaturii ambientale, în cadrul unui domeniu de temperatura compensat.

TARA
Cantitatea scazuta din greutatea bruta pentru determinarea greutatii nete.

DETARARE 
O abatere electrica aplicata puterii traductorului pentru anularea efectului de sarcina a tarei.

REPETABILITATE TERMICA LA ZERO 
Diferenta maxima dintre puterile electrice la intrarea zero aplicata, obtinuta dupa supunerea traductorului unui numar specific de cicluri peste domeniul de temperatura nominala. Este exprimata ca procent din puterea domeniului complet per grad C.

ABATERE TERMICA LA ZERO 
Modificarea pozitiei zero ca urmare a modificarii temperaturii ambientale. Exprimata de obicei ca modificare a scalei complete de masurare per grad C a temperaturii ambientale, în cadrul unui domeniu de temperatura compensat.

TRADUCTOR DE CUPLU 
Un traductor a carui putere este proportionala cu momentul miscarii de torsiune aplicat fata de axa primara.

TRADUCTOR 
Un dispozitiv care, atunci când este afectat de un stimul fizic, produce o putere electrica proportionala cu stimulul respectiv

ELEMENT TRADUCTOR 
Partea electrica a unui traductor de unde este generata puterea.

EMITATOR 
Un traductor cu dispozitive electronice integrale active care poate include amplificatoare de tensiune sau curent si/sau regulatoare integrale de tensiune/curent.

SENSIBILITATE TRANSVERSALA 
Sensibilitatea unui traductor fata de acceleratia transversala sau alta marime transversala masurata.

ÎN STARE UMEDA/USCATA 
Descrie conditia operationala: care trebuie respectata pentru laturile primare si de referinta ale unui traductor de presiune, adica latura de referinta trebuie sa fie pastrata întotdeauna în conditii de curatenie, uscare si necorozive.

ÎN STARE UMEDA/UMEDA 
La fel ca în cazul starii UMEDA/USCATA, numai ca sunt anulate restrictiile laturii de referinta a traductorului.

POZITIA ZERO 
Semnalul de iesire al unui traductor la excitatie nominala si fara marime masurata aplicata. Exprimata de obicei ca procent din scala completa.